اینفوگرافیک/ برترین جایگاههای ایران در آمارهای بین المللی در حوزه نظامی

اینفوگرافیک/ برترین جایگاههای ایران در آمارهای بین المللی در حوزه نظامی

برترین جایگاههای ایران در آمارهای بین المللی در حوزه نظامی اثر "مصطفی بهمن آبادی"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ عملیات والفجر 8

اینفوگرافیک/ عملیات والفجر 8

عملیات والفجر 8 اثر "نیلوفر حسن نوری"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ کارنامه خونین موساد

اینفوگرافیک/ کارنامه خونین موساد

کارنامه خونین موساد اثر "محسن عامل"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ قدرت جهانی

اینفوگرافیک/ قدرت جهانی

قدرت جهانی اثر "مصطفی بهمن آبادی"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک / شهید آیت الله بهشتی از تولد تا شهادت

اینفوگرافیک / شهید آیت الله بهشتی از تولد تا شهادت

شهید آیت الله بهشتی از تولد تا شهادت اثر فاطمه سادات بیات غیاثی/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ حمله به شهرها و نقض توافق 12 ژوئن 1984

اینفوگرافیک/ حمله به شهرها و نقض توافق 12 ژوئن 1984

حمله به شهرها و نقض توافق 12 ژوئن 1984 اثر سید حامد الحسینی/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۵
آرشیو