مستند بوی یاس (1)

مستند بوی یاس (1)

شهید صنیع خانی بنیان گذار و فرمانده ترابری سپاه بود. او در عملیات والفجر8 (فتح فاو) شیمیایی شده بود و سال های بعد از جنگ چندین بار در داخل و خارج از کشور به درمان پرداخت. سید محمد سال ها درد و رنج ناشی از مجروحیت را تحمل کرد و در نهایت در روز چهاردهم شهریور ماه سال 1374 به فیض شهادت رسید.
۲
آرشیو