بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

ابراهيم مقادمه یکی از چهره های درخشان معاصر فلسطينی اسهت که با خلق آثار ارزشمندی در زمينه ادبيات و سياست توانست خدمات ارزندهای را به جامعه فلسطين ارائه کند.
بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

این پژوهش بر آن است تا با رویکرد پایداری و بهره گيری از روش توصيفی- تحليلی به بررسی بن مایه ها و مصداقهای استقامت در صحيفه بپردازد. یافتۀ اساسی آن نيز در این نکته، نهفته است که نيایش های صحيفه، پيوندی ناگسستنی با مفهوم استقامت و پایداری دارد و این مفهوم در مصداق های گوناگون تجلّی یافته است.
کليات پژوهش جنگ از منظر دفاع

کليات پژوهش جنگ از منظر دفاع

در ترکيب دفاع مقدس به عنوان اوصاف « تقدّس» و «دفاع» دو وصف مضموني داستان شمرده مي شوند. آنچه مسلم است آن که اين تحقيق در صدد ورود به حوزههاي اثباتي علوم ديگر درباره دو مفهوم دفاع و تقدّس، و تکرار حرکت استدلالي اين علوم در اثبات فرضيه هايشان نيست.
بازتاب فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس در شعر زنان استان خوزستان

بازتاب فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس در شعر زنان استان خوزستان

در این پژوهش، شعر سه نفر از شاعران زن خوزستان (پروانه نجاتی، افسانه نجومی و رقیه مفاخری) در سه حوزۀ زبان، شکل و محتوا با محوریت دفاع مقدّس بررسی می­ شود.
تأثیر تحولات صحنه نبرد در تداوم و پایان جنگ عراق علیه ایران

تأثیر تحولات صحنه نبرد در تداوم و پایان جنگ عراق علیه ایران

جنگ امری است که از ابتدای حیات بشر همواره همراه او بوده است. جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از همین جنگ ها است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رژیم بعثی صدام حسین که از این پیروزی احساس خطر می نمود با هماهنگی کشورهای غربی و بخصوص امریکا به بهانه اختلافاات تاریخی مرزی درصدد بر می آید که به خاک ایران تجاوز و جنگی خونبار را بر ملت ایران تحمیل نماید.
تبيين صحنه‌هاي عمليات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس

تبيين صحنه‌هاي عمليات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس

جمهوري اسلامي ايران و كشور عراق در جنگ براي رسيدن به اهداف خود مناطق مختلفي را با عنوان صحنه‌هاي عمليات انتخاب نموده‌اند و در اين صحنه‌‌ها، عمليات‌هاي آفندي و پدافندي متعددي انجام گرفته، وليكن متأسفانه تدوين نگرديده است. لذا با توجه به شروع جنگ توسط ارتش عراق و تحميل نمودن صحنه‌هاي فوق به جمهوري اسلامي ايران، اين مقاله درصدد تبيين صحنه‌هاي عمليات زميني و دريايي مي‌باشد كه در اين راستا سعي گرديد با استفاده از اسناد و منابع متعدد و متنوع از مراكز علمي و دفاعي تدوين گردد.
۴
آرشیو