اسوه هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس

اسوه هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس

در این مقاله سعی شده است شخصیت های مذهبی پربسامدی که در شعر دفاع مقدس، به عنوان اسوه مطرح شده اند، شناسایی شود تا با معرفی و شناساندن آن ها، بتوانیم خوانندگان را با جهان بینی، سیر اندیشه و افکار شاعران دفاع مقدس آشنا سازیم.
انعكاس عاشورا، يكي از خصيصه هاي شعر دفاع مقدس

انعكاس عاشورا، يكي از خصيصه هاي شعر دفاع مقدس

وقوع انقلاب اسلامي و بفاصله اندکي از آن، جنگ تحميلي، از جمله عواملي بود که فصلي جديد در تاريخ ادبيات فارسي بنام «شعر انقلاب» گشود که از درونمايه هاي اصلي آن ميتوان به «شعر جنگ» اشاره کرد.
پيشگيري از وقوع همه گيري بيماري هاي عفوني در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگي خوزستان

پيشگيري از وقوع همه گيري بيماري هاي عفوني در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگي خوزستان

تامين سلامتي نيروهاي نظامي و رزمندگان در جنگ ها، نقش تعيين کننده اي در سرنوشت جنگ ها دارد. بروز اپيدمي بيماريهاي واگيردار در زمان جنگ مي تواند قشونهاي برتر از لحاظ تعداد نفرات و ساز و برگ نظامي را از پاي درآورده آنها را وادار به شکست و يا عقب نشيني نمايد.
سلاح هاى شيميايى عليه نيروهاى خودى

سلاح هاى شيميايى عليه نيروهاى خودى

آن هنگام که پرده فرومى افتد و حقيقت هولناك، تلخ و يأس آور، چهره نما مى شود، بر مردم رنج کشيده عراق روز و شب چگونه مى گذرد هنگامیکه...
جنگ تحميلی شرکت های تجهير کننده رژیم صدام به سلاح های شيميایی در زمان

جنگ تحميلی شرکت های تجهير کننده رژیم صدام به سلاح های شيميایی در زمان

بر اساس تحقيقات به عمل آمده در تحریریه پایگاه اطلاع رسانی قربانيان سلاح های شيميایی که با همکاری انجمن حمایت از قربانيان سلاح های شيميایی و اسناد باقی مانده...
استراتژی پایداری در برابر جنگ نرم، با تکیه بر نهج البلاغه

استراتژی پایداری در برابر جنگ نرم، با تکیه بر نهج البلاغه

یکی از موضوعات اصلی ادبیات پایداری، مقاومت در برابر جنگ نرم است؛ جنگی که در آن ، طرفین مبارزه در تلاشند تا افکار و روان طرف مقابل را تحت تأثیر خود قرار داده و بدون فشار نظامی آنان را با خود همسر سازند؛ این نبرد اگر چه امروزه با عباراتی نظیر «جنگ نرم»، «جنگ روانی»، « جنگ سایبری» نمود بیشتری یافته است .
۷
آرشیو