خبر تلخی که باید می رسید

خبر تلخی که باید می رسید

"عطامعلی شاهی" شهیدی از اهالی ملارد بود که سال 1363 در عملیات بدر شربت شهادت نوشید. آنچه می خوانید خاطره ای به نقل از برادر این شهید گرانقدر درباره خبر شهادت برادرش عطامعلی است که تقدیم حضورتان می شود.
فرار از اسارت

فرار از اسارت

از شهید "عطامعلی شاهی" روایت شده است: «زمانی که عراقی ها پاتک زدند، چند نفر اسیر شدند. بعد از سه روز اسارت، پنج نفر از آنها موفق شدند فرار کنند. شب ها راه می رفتند و روزها زیر ماسه می خوابیدند.»
خداحافظی که هرگز قسمت نشد!

خداحافظی که هرگز قسمت نشد!

مادر شهید "قاسم جعفرلو" می گوید: خدمت سربازی قاسم تازه تمام شده بود و دخترم هم در بیمارستان بود من به او گفتم: در خانه بمان از بیمارستانبرگشتم خودم راهیت می کنم... ولی قاسم نماند و رفت...»
دلنوشته فرزند شهيد

دلنوشته فرزند شهيد"صمد چهارراهی"

تقديم به پدری كه سالها در انتظار ديدنش چون چراغ كاروان هر شب به صد جا سوختيم سالهای بيقراری را با مشقت سپری ساختيم مهر و محبت پدر را در فراز و نشيب زندگی باختيم.
راه شهدا ادامه دارد/ جبهه امروز  تحصیل علم است

راه شهدا ادامه دارد/ جبهه امروز تحصیل علم است

"سمانه افتخاری" نخبه شاهد و ایثارگر در مصاحبه با نوید شاهد شهرستان های استان تهران می‌گوید: نخبگان شاهد و ایثارگر می توانند با علم و تحصیل راه مقدس شهدا را ادامه بدهند. گفتگوی نوید شاهد با این نخبه شاهد را بخوانید.
ایثار را از همسرم آموختم

ایثار را از همسرم آموختم

همسر شهید"حسن امیری فر" می گوید: «عمر زندگی مشترک ما اگر چه کوتاه بود اما درس هایی از او آموختم که برای آینده ام مفید بود. نگاه قدرشناسانه او مرا زنی فداکار می دید.»
۴
آرشیو