خواستگاری با لباس خاکی

خواستگاری با لباس خاکی

همسر شهید "مهدی عاصی تهرانی" می‌گوید: «مهدی امتيازات فراوانی داشت. اولا يک جهادی بود. اين انتخاب شغل او برای من خيلی ارزش داشت. ديگر اينكه با لباس خاكی رزمی به خواستگاری آمده بود.»
آزمون الهی، آغاز بندگی‌ست

آزمون الهی، آغاز بندگی‌ست

نوید شاهد - شهید "مهدی عاصی تهران" در نامه‌ای خطاب به مادر و همسر نوشته است: «وقتی قبول كرده‌ايد كه بنده خدا باشيد و خدا هم امتحان می‌كند. بی‌دلیل بهشت را زير پای مادران قرار نداده بايد مادر بود.»
فروتنی یک معلم شهید

فروتنی یک معلم شهید

نوید شاهد - همسر شهید "افراسیاب گلین" می‌گوید: «بعد از شهادت همسرم، متوجه شدیم که ایشان معلم قرآن است و وقتی شب‌ها با تاخیر به منزل می‌آمد، با بیان اینکه کارهایم طول کشیده صحبتی از آموزش قرآن نمی‌کرد تا باعث غرورش نشود.»

"قنبرعلی" شجاعانه در راه معبودش جنگید

نوید شاهد - برادر شهید "قنبرعلی سهرابی" می‌گوید: «در زمان پاکسازی منطقه کامیاران، یکی از دوستانش به شهادت می‌رسد و قنبرعلی با بارانی از گلوله و توپ، همرزمش را به دوش می‌کشد.»

"ابوالفضل" عاشق خدا بود

نوید شاهد - همسر شهید "ابوالفضل سرلک" می‌گوید: « در این اواخر شهید آنقدر به خدا نزدیک شده بود که هیچ چیز او را غمگین نمی‌کرد و به خاطر همین نزدیکی با خدا بود که او آسمانی شد.»
همسرم دنیا محل امتحان است

همسرم دنیا محل امتحان است

نوید شاهد - شهید "حسین عظیم‌وند" در نامه‌ای خطاب به همسرش نوشته است: «همسرم زندگی دنیا محل امتحان است شما و من امروز در محل امتحان قرار گرفته ایم شما وظیفه مشکلات زندگی و من هم وظیفه خدمت در راه اسلام نباید ناراحت باشید.»
۵
آرشیو