نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهید مردانی / رفتم تا دین خود را به اسلام ادا کرده باشم

شهید مردانی / رفتم تا دین خود را به اسلام ادا کرده باشم

همسر عزیزم ! گرچه من از ميان شما رفتم ولي با رفتن من اسلام عزيز پايدارتر خواهد بود و اميدوارم كه بتوانيد فرزندانم را طوري تربيت كني كه مايه ي افتخارمان باشند .
شهید محمدی / برای اسلام و قرآن و خدا باید خون داد

شهید محمدی / برای اسلام و قرآن و خدا باید خون داد

و تواى همسر مهربانم‌ كه‌ دردوران زندگى در سختيها وخوشيها همراه من وغمخوار من وپشتيبان من ومادر فرزندان من بودى اميدوارم كه مرا حلال كنى وازاينكه شهيد شدم ناراحت نباشی .
شهید دربانی / در مصیبتها صبر داشته باشید

شهید دربانی / در مصیبتها صبر داشته باشید

نگذاريد خون شهداء پايمال شود و نگذاريد ظلم بر خودتان مسلط شود كه مرگ با سعادت برتر از زندگى مذلت بار است .
شهید بابااحمدی / انسان باید همیشه شکرگزار خدا باشد

شهید بابااحمدی / انسان باید همیشه شکرگزار خدا باشد

و من خدا را شكر ميكنم كه توانستم به جبهه بيايم و براي اسلام و مسلمين و امت شهيد پرور ايران كاري كرده باشم .
شهید خسروی / جبهه دانشگاه انسان سازي است

شهید خسروی / جبهه دانشگاه انسان سازي است

هيچ فرصتي اينگونه و هيچ دوراني اينطور ديگر پيش نمي‌آيد اگر به درس و كارتان لطمه وارد نمي شود سري هم در جبهه‌ها بزنيد و ببينيد كه عزيزان شما بيخودي داد نمي زنند كه جبهه دانشگاه انسان سازي است.
شهید مرادی: راه ما راه امام حسین (ع) است

شهید مرادی: راه ما راه امام حسین (ع) است

آنانكه با آگاهى به جبهه آمده اند خودشان مى دانند كه چگونه با سخن على (ع )كه مى فرمايد : دنيا زندان مومن و بهشت كافر است مصداق دارند .