سخنان شهيد ارسلان حبیبی قبل از شهادت با معبودش
يکشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۷
خدايا بحق صالحين درگاهت عنايتى كن تا بتوانم مسئوليت عظيمى كه مرا خموده وبردوشم سنگينى ميكند ايفا كنم‌وآنچه‌رضاى درگاه توست انجام دهم .

مناجات شهید ارسلان حبیبی

بسم الله الرحمن الرحيم

خدايا ،بارپروردگارا هرزمان كه مرگ را تعقيب ميكنم ولحظه به لحظه بمن نزديك مى شود بين من وقيامت قرابت برقرار ميشود . خدايا برخود مى بالم كه توشه اى اندوخته ام . خدايا رحم كن به بدن ضعيفم وروح خسته ام . خدايا ،هرزمان كه آتش ياءس‌دامنگير من ميشود اميدىجز به لطف وكرم‌توندارم . خدايا اگر گناه كردم غافل نبودم ازوجودت‌، بلكه‌ قدرت لايزال تورا شناخته بودم ولى به عظمت وكرامت تو پى‌نبرده بودم . خدايا چگونه به مرگ بينديشم در صورتيكه توشه راه قيامتم فنا واز دست رفته است . خدايا اگر مرگ به من اجازه ندهد خدايا چه‌مسئوليتى را براى رضاى تو ادا كردم . خدايا يا ربى ! اى كسى كه تمام خوبيها موجب رضاى توست وسركشيها وعصيان موجب خشم عظيم توست ، به درگاه تو پناه آوردم‌وطلب مغفرت ميكنم . ببخش مرا در زمره نيكانت قرار ده ، گرچه لياقت آنرا ندارم . خدايا اى پروردگارا كه اگر كرامت وعظمت تونبود اين بنده رنجور وخسته ات به چه كسى پناه مى برد ،درياب مرا . خدايا بحق صالحين درگاهت عنايتى كن تا بتوانم مسئوليت عظيمى كه مرا خموده وبردوشم سنگينى ميكند ايفا كنم‌وآنچه‌رضاى درگاه توست انجام دهم . خدايا محتاجم به نياز تو خدا ،خودبينى ،خودپسندى ،كبر،غرور ،خودخواهى وكليه رذالت انسانى را از من دور بدار ومرا مصلح-مومن -مسئول بگردان . -خدايا توفيق قرابت عنايت بفرما -خدايا پدرومادر مرا از من راضى بگردان والسلام --ارسلان حبيبى

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده