برای یک بار هم که شده این وصیتنامه ها را بخوانید و تامل کنید
همه بدانند هدف من از رفتن به جبهه همان است كه مولايم حسين (ع ) هنگام حركت از مدينه بيان كرد وآن اينكه من براى اقامه امر به معروف ونهى از منكر حركت كردم چون ديدم كه اسلام را خطرى بزرگ تهديد مى كند ونياز به يارى دارد .
«بسم رب الشهداءوالصالحين »  
وصيتنامه پاسدار رشيد اسلام ودانشجوى شهيد محمد على اعتدالپور .
                 ((بسم الله الرحمن الرحيم ))
ان الله يدافع عن الذين آمنواان الله لايحب كل خوان كفوراذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير .(حج آيات 39-38)
خداياشهادت‌بروحدانيت‌ويگانگى‌تودادم‌وشهادت‌بررسالت انبياءورسولان وائمه معصومين از على (ع )تا مهدى (عج ).خدايا،به معادتو وقيامت‌تومعتقدم‌واميدبخشايش تو دارم .خدايا از عدلت به فضلت و،جودت پناه ميبرم . اى خدا ،از تو ميخواهم پيش از آنكه گمراه شوم ارشادم به راه حق فرمائى .واز هول قيامت ايمنى بخشى‌وبه‌لطف‌وعنايت خود از من دفاع فرمائى وبه من نعمت وقوت بخش وبه كرمت مرا شايسته وصالح گردانى وامراض جسم وجان را به توجه كاملت شفا عنايت فرما ولباس رضا وخوشنوديت را برمن بپوشان .از تو ميخواهم به‌لطف وكرمت از گناهانم درگذرى ومرا در حركت به سوى  خودت زنده دل گردانى .بادرود برپيامبربزرگ‌اسلام كه چگونه زيستن را به ما آموخت ودرود برفرزند رشيدش حسين (ع ) كه چگونه مردن را به‌ماآموخت وبا درود برامام زمان ونائب برحقش اين نور الهى  تابيده برزمين واين روح خروشان الله كه‌قيام‌پيامبر گونه اش ما را به خويشتن اسلاميمان بازگردانيدواز   اسارت چند صد ساله طاغوت رهائى بخشيد .وميرود  تا پرچم لا اله الاالله ومحمد رسول الله را بربلند ترين قله گيتى به اهتزاز درآورد وبا سلام برامت  مستضعف از جان گذشته مان ،مطالبى را براساس  وظيفه خدمتتان معروض ميدارم .
1- اول هدفم را از رفتن به جبهه اعلام ميكنم تا دنيا پرستان بدانند حركت اين رزمندگان براى چيست  همه بدانند هدف من از رفتن به جبهه همان است كه مولايم حسين (ع ) هنگام حركت از مدينه بيان كرد وآن اينكه من براى اقامه امر به معروف ونهى از منكر حركت كردم چون ديدم كه اسلام را خطرى بزرگ تهديد مى كند ونياز به يارى دارد وهمين جا به آنهائى كه توجهى به جنگ ندارندونماز هم نمى خوانند ووقتى به آنها ميگوئى كه چرا به جبهه نمى رويد زود ميگويند مشكلات نمى گذارند ووجود ما  پشت جبهه لازم است .مى گويم چه مشكلى بلاتر از خطرى  كه اسلام را تهديد ميكند شما خوب ميدانيد  كه امروز اگر ما در اين جنگ شكست بخوريم يعنى اسلام شكست خورده است .اى برادران آخر ما كه دو راه بيشتر نداريم .يا پيرو ولايت فقيه‌هستيم‌يامخالف او.اگر پيرو هستيد چرا گوش به فرمان او نيستيد .(نكند از آنهائى باشيد كه حسين (ع )فرمود مردم  بندگان دنيا هستند ودين چون آب دهان كه برروى  زبانهاى آنها جارى است ودين را براى دنيامى‌خواهند كه معيشتهاى آنان تامين شود .اما زمانيكه به بلا و مشكلات آزمايش شوند دين داران حقيقى‌كم‌هستند) واين جنگ آزمايش خوبى است كه مرد را از نامرد  مشخص ميكند ونكند از آنهائى باشيد كه توجه به جنگ نكردند وعلى (ع )درباره آنان‌فرمود،اين‌افراد مرد نيستند بلكه زنانى هستند شبيه مردو.......
2-(ولايت )
رهبريت ومرجعيت ونيابت از واسطه فيض خداوندى  (امام عصر )امروز در دستهاى الهى امام امت است   پس شما را سفارش ميكنم كه خود را ملزم به‌اطاعت  قلبى وعملى او ولايت اين امام بزرگوار كه تنها راه   سعادت وكمال است كه شما را به قرب الهى نزديك   مى كند وبه يقين انحراف از خط ولايت‌فقيه‌طى‌كردن  مسير هلاكت وضلالت وبالاخره نابودى است پس‌دقت كنيد كه افكار واعمالتان دقيق وميزان با قول وفعل  امام باشد وتوجه داشته باشيد كه گرايشهاى نفسانى  وغير الهى را با توجيه به اسلام وولايت نچسبانيد كه  انحرافتان قطعى است .
3-اماپدر ومادر بزرگوارم‌شمابرگردن‌من‌حق‌بسيارى داريدچون آن هنگام كه كودك بودم شما به نيابت از اولياءوشريعتمداران اسلام مرا كه امانتى بودم در دست شما حمد وتكبير وصوم وصلواه آموختيد ومرا  به دينم ورهبرم حسين (ع )آشنا كرديد .اما من به خوبى ميدانم كه فرزند خوبى براى شما نبودم .از شما تقاضاى عفو وبخشش دارم وميخواهم كه درحقم دعا كنيد وبرايم آمرزش فرمائيد كه باتوفيقات‌خاصه امام عصر (عج )همين طريق را طى نمائيد وبدانيد  زمين وزمان در پى ابتلاءمن وشما هستند.ازملامت وسرزنش احدى ويا شيطنت شياطين از راه نايستيد .ودر همه حال حاضر در صحنه باشيد تا شايد آنطور كه از من وشما خواسته اند بتوانيم زينب آل محمد (ص )باشيم وباشيد (كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا  شينا )ونكته دقيقتر اينكه علاوه برشماهمه‌امت‌اسلام هم بايد به آن توجه داشته باشند اينكه خود نه ظالم باشيد نه مظلوم .بلكه شيعه مذهب باشيد .اما خواهران وبرادران عزيزم ضمن اينكه اگر رفتار بد يا نافرمانى از من در مقابل شما سرزده است تقاضاى  عفو مى نمايم .به شما توصيه ميكنم كه فقط به‌اسلام فكر كنيد وخود را به اسلام عرضه كنيد وبدانيد تنها  راه سعادت در همين مكتب اهل بيت يافت ميشود و شرط ماندن واستمرار در اين راه به ياد خدا بودن و قرب به اوست وراه قرب به او به ياد مرگ بودن و دعا وصلواه وبس .
4-اما خويشان ودوستان عزيزم ضمن اينكه از همه شما ميخواهم كه مرا حلال كنيد وميخواهم يك نكته  را به شما تذكر بدهم وآن اينكه همانطور كه‌ميدانيد  انقلاب اسلامى واسلام در مقطع حساسى از حركت  خويش قرار گرفته است ونياز بيشترى به ايثارگرى شما ايثارگران دارد اكنون كه انقلاب واسلام مورد  هجوم تبليغات ،تبليغات چيان‌ابرقدرتهاازداخل‌وخارج قرارگرفته در چنين مقطع حساس (بخصوص عزيزان  سپاه )هوشيارى ،صبر،استقامت‌وحركت‌درجهت‌اهداف اسلام را بايد شعار خود قرار دهيد ودربرابرسختيها ومشكلات همديگر را تواصى به صبروحق نمائيد.        5-از آنجائيكه حركت ما براى اسلام واقامه نماز و امر به معروف ونهى از منكر است به همين دليل  توصيه ميكنم كسانى كه تارك الصلوه هستند . (اگر شهيد شدم وجنازه ام بدستتان رسيد )در مراسم وتشييع جنازه ام شركت نكنند وبدنم را به خاك‌نسپاريد تا اينگونه افراد كه نافرمانى خدا را ميكنند  وبه درگاه شياطين سجده مى كنند از آنجا بروند . مگر اينكه با خداى خود عهد كنند كه از اين به بعد  سر برفرمان خدا نهند واطاعت او را بكنند .واز كفر به اسلام وخدا روى آورند زيرا اينان داراى كفرعملى هستند وما را با كافر رابطه اى وكارى نيست . (قل يا ايهاالكافرون .........)
در محضر دوست بى وضو نتوان رفت                             كآلوده به زيب وزنگ نتوان رفت   
 چون حضرت دوست اينچنين دارد دوست                      در خون زلال خود فرو بايد رفت   
  6-در مورد اموالم آنچه در دنيا دارم پدرم را  وصى خود قرارميدهم وهيچكس حق دخالت در اين امر را ندارد .خدايا -خدايا-تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار      
  فقير الى الله محمد على اعتدالپور.                         والسلام 8/6/1365              

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده