این وصایای شهدا انسان را بیدار می کنند
تنم را اگر بدار ظلم آويزند و چشمم را اگر در كاسه‌ها ريزند – لبانم را اگر دوزند – و جسمم را اگر سوزند هزاران بار اگر در راه ايمانم بگيرندم – بسوزندم- اگر بر سنگ كو بندم – جدا سازند اگر هر بند از بندم – محالست اينكه از يادم رود آن عهد و سوگند.

وصیتنامه شهید نادر حیدری

بسم الله الرحمن الرحيم

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوه الدنيا بالاخره و من يقاتل في سبيل الله فیقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظیما   (سوره نساء آيه 74)

پس بايد كارگزار كنند در راه خدا آنهاكه خريدند زندگاني دنيا را به آخرت و هر كه كارزار كند در راه خدا پس كشته شود يا غالب آيد پس زود باشد كه بدهيمش مزد بزرگ حمد و سپاس خداوند متعال را كه به ما نعمت وجود عنايت كرده و سپس ما را هدايت كرد و از ظلمات بسوي نور حركت داد حمد و سپاس خداي را كه نعمت جمهوري اسلامي را به ما عطا كرده و ما را مورد امتحاني بزرگ و عظيمي قرار داده و حمد و سپاس خداي را كه جهان را خلق كرد براي انسان و انسان را جانشين خود روي زمين قرار داده خدائي كه هيچكس توانائي شكر نعمتش را ندارد، خداوندا بايد مرا عفو كني از اينكه تو را دور درك كردم و دور به سراغ تو آمدم و بدنبال اغيار رفتم خداوندا من لياقت شهادت در راه تو را نداشتم  واين سعادت بزرگ كه نصيبم كردي از لطف و رحمت خودت بود خداوندا حمد و سپاس تو را مي‌گويم كه مرا در اين راه كه همان صراط مستقيم است قرار دادي و لطف خودت را شامل حال ين ناتوان كردي و مرا هدايت فرمودي خداوندا در اين راه كه قدم برداشتم رضاي تو را ديدم و اگر بنده‌اي ناسپاس بودم مرا ببخش و اگر وجودم در راه پيشبرد دين تو موثر نبود خونم را باعث تداوم راهم قرار ده.

تنم را اگر بدار ظلم آويزند  و چشمم را اگر در كاسه‌ها ريزند – لبانم را اگر دوزند – و جسمم را اگر سوزند هزاران بار اگر در راه ايمانم بگيرندم – بسوزندم- اگر بر سنگ كو بندم – جدا سازند اگر هر بند از بندم – محالست اينكه از يادم رود آن عهد و سوگند.

با سلام و درود بيكران بر هاديان انسانهاي در جهل فرو رفته دوران جاهليت پيامبران الهي بخصوص خاتم المرسلين حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) و دخت گراميش حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها و با سلام و درود بيكران بر امام معصوم(ع) بخصوص تنها ذخيره الهي و منجي عالم بشريت و فاطمه زهرا(س) بقيه الله الاعظم امام عصر (عج) و نايب بر حقش امام امت نجات دهنده انسانهاي قرن حاضر از ظلمات بسوي نور و قلب تپنده مسلمين جهان و با سلام و درود بر خدمتگزاران به اسلام و مسلمين و زبانهاي گوياي قرآن و انقلاب اسلامي آيه الله منتظري امير امام و امت و آيه الله خامنه‌اي و حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني اين نگهبانان انقلاب اسلامي و ياران باوفاي امام عزيز و با سلام و درود بر شهداي اسلام از صدر اسلام تا كربلاي حسيني و از كربلاي حسيني تا كربلاي خوزستان وصيتنامه‌ام را شروع مي‌كنم.

بنده كوچكتر از آنم كه بخواهم حرفي بزنم و يا سخني عرضه كنم چون هر حرفي كه بخواهم بگويم به بركت انقلاب اسلامي و پياده شدن احكام قرآن زده شد و گفته شد ولي از باب تذكر چند لحظه‌اي مسدع اوقات شريفتان مي‌شوم – برادران و خواهران پدر و مادران و اي كساني كه مستمع هستيد اگر ما اين راه را انتخاب مي‌كنيم و مي‌رويم هدف فقط الله است و بس اين دنيا فاني محل گذر است و جائي است براي امتحان الهي از طرف خداوند و نمي‌تواند هدف نهائي باشد كمال و سعادت انسان اين دنيا نيست كه چند روزي بخواهي به آن دل ببندي اگر مال انسان اين دنيا بود لازمه‌اش اين بود كه وقتي به آمال و آرزوهاي دنيوي رسيدي دلخوش باشي و خلاصه مطلوب انسان آنست كه وقتي به او مي‌رسد آرام بگيرد و حال مي‌بينيم كه چه بسيار انسانهائي كه به اين خداهاي دروغين دنيا دل بسته‌اند و وقتي آنها را مي‌يابند آرام نمي‌گيرند و باز مي‌خواهند بيشتر بدست بياورند و يا بيشتر ارضا شوند و ارضا نمي‌شوند از اينجا فهميده ميشود كه اين مال انسان نيست كمال انسان در دنياي ديگر است و مراحلش بايد در اين دنيا طي شود دلبستگي به دنيا منشاء همه گناهان است و انسان وارسته و به خدا پيوسته و خدا بين در فكر اين نيست كه چه كنم مال بيشتري بدست بياورم و يا فرزندم را چگونه حفظ كنم كه از پهلويم تكان نخورد انسان وارسته از هواي نفس فقط رضاي خداوند را در نظر مي‌گيرد و رضاي خدا را بر رضاي خود تحميل مي كند نه اينكه رضاي خود را بر رضاي خدا تحميل كند واگر خداوند مي‌فرمايد جهاد كنيد گر چه اين انسان فرزندش را زياد دوست دارد و از فراغ او در تب و تاب مي‌شود ولي مي بيند چون خدا فرموده خداوند را در نظر مي‌گيرد و رضاي خدا را بر رضاي خود تحميل مي‌كند نه اينكه رضاي خود را بر رضاي خدا تحميل كند و اگر خداوند مي‌فرمايد جهاد كنيد گر چه اين انسان فرزندش را زياد دوست دارد و از فراغ او در تب و تاب مي‌شود ولي مي‌بيند چون خدا فرموده و فرزندش را به جبهه مي‌فرستد يكي از بدبختي‌ها كه بعضي از انسانها دارند اين است كه هدف از خلقت انسان را نمي‌دانند و يا اصلاً اين سئوال در فكرش خطور نمي كند كه در صدد حل آن باشد خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: و ما خلقنا الجن و الانس الا ليعبدون ما خلق نكرديم جن وانسان را مگر اينكه عبادت ما را بكنند و حال عبادت فقط اين نيست كه به ظاهر پيشاني بر خاك گذاري و يا با يك ماژور گرفتن تمام شود عبادت معناي وسيعتري دارد و آن اينكه عابد بايد مطيع خداوند باشد هر چه خدا فرموده انجام دهد و هر چه از خدا رسد آن را مصلحت بداند چون از خداوند متعال شري آفريد نمي‌شود و اگر كسي بعضي حوادث را شر بداند از روي انسان محوري است چون به ضرر اوست مي‌گويد شر است و حال آنكه در اصل خير است انسان مورد نظر قرآن بيهوده و واگذاشته به خود آفريده نشده است و همانطوري كه ميفرمايد: افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون يعني آيا خيال مي‌كنيد كه ما شما را بيهوده آفريديم و به سوي ما بازگشت نمي‌كنيد و مسئله قابل تذكر ديگر امام و رهبر كبير انقلاب اسلامي را مطيع باشد و از دستوراتش اطاعت كنيد كه واقعاً اين ناتوان در توصيف او جز اين نمي‌توانم بگويم كه او فقط بيانگر و مجري احكام قرآن است و زبان گوياي اسلام و قرآن است و هر حرفي كه مي‌فرمايد مصداق آيات قرآن را دارد و هميشه در صحنه باشد كه در اين وهله از زمان كه مهمترين زمانهاست و در اين امتحاني كه از طرف خداوند برايمان آمد پيروز و بول بيرون آئيم امروز تمامي كفر در مقابل قدرت اسلام و ايمان ايستاده است و اگر خداي نكرده ما سستي كنيم شايد اسلام تا چند قرن ديگر هم نتواند روي پاي خود بايستد انقلاب اسلامي ايران يك معجزه الهي بوده است كه توانست به رهبري فقيهي بزرگ به پيروزي برسد پس بر ماست كه اين معجزه الهي را حفظ كنيم اگر چه با دادن خون و جانمان تمام شود و در بسيج نيروهاي مخلص بكوشيد تا بتوانيد ياران خوبي براي اسلام باشيد و يكي از راه‌هاي حفظ انقلاب حفظ وحدت است. وحدت فرستاده شده از طرف خداوند منان يعني انقلاب اسلامي بر سه پايه استوار است و ريشه اين انقلاب را تشكيل مي دهند. 1-ايمان و هدف امت اسلامي 2-رهبري قاطع امام امت 3-وحدت امت اسلامي .

دشمن انقلاب و اسلام براي ضربه زدن به اين انقلاب همه هم و غمش متوجه اين سه ريشه بوده ولي خوشبختانه براي ضربه زدن به هدف و ايمان مردم و مسخر كردن اين هدف نااميد ماند و چون مردم و امت، اسلام را قبول كردند و مطابق فطرت خدايشان بود و راه رشد طبيعي و فطري انسان را همان اسلام مي‌دانستند زير بار ايسمهاي وابستگان به شرق و غرب نرفتند و هر با ر دشمن با عكس‌العمل شديدتري از طرف امت حزب الله مواجه شد و در اين وادي ناكام و نااميد ماند و براي خدشه وارد كردن به رهبري انقلاب مواجه با رهبري قاطع و بيدار دل شدند كه رهبريش كند امت چون رهبري پيامبر اسلام كه اصلاً نقشه‌ها و خيالبافيهاي دشمن در مورد اين شخص نمي‌توانست در او تأثير بگذارد چون او فرزند قرآن است و درسش را هم از قرآ» گرفتهولي در جائي كه دشمن توانست تا مقداري نفوذ كند نفوذ در وحدت امت اسلامي بوده كه بواسطه افرادي آگاه و ناآگاه نقشه خود را عملي مي‌كند و بر امت حزب الله وظيفه است كه وحدت را حفظ كنيم برادر عزيز مواظب باش مسائل پوچ و بيهوده ما را از هدف اصلي‌مان دور نسازد دشمنان اسلام همين را از تو انتظار دارند كه موجب اختلاف بين مردم باشي و در اين صورت ياري باوفا براي دشمن انقلاب هستي ليكن خود بي اطلاع از اين موضوع برادر عيزي كه سنگ طرفداري شخص را به سينه مي‌زني و شخص ديگري را مي‌‌كوبي متر شما شخص پرستيد ما شخص را هم براي خدا و اسلام دوست داريم و مواظب شخصي را الگوي خود قرار دهي و انتخاب كني كه به حق دعوت كند كسي كه براي رسيدن به جائي مردم را به زر و زيورهاي دنيائي دعوت مي‌كند بايد در اين شخص شك كرد و اگر نه بخاطر اسلام بود افراد هيچ ارزشي نداشتند مگر متعهد به قرآن و سخنان امامت نيستيم و يا اينكه معتقد هستيم ولي غافليم با توجه به اينكه قرآن مي‌فرمايد واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و بايدالله مع الجماعه و تكيه امام عزيزمان و مسئولين محترم جمهوري اسلامي بر وحدت بين امت حزب الله، باز هم عده‌اي را مي‌بينيم بنا بر احساسات پوچ شخصي دست به اختلاف مي‌زنند و سرچشمه اختلاف و تفرقه غافل بودن از خداست وتوجه نكردن به كلام خداست و خلاصه در يك كلام برادر عزيزم كارا فقط براي خدا با توجه به خديث از حضرت علي(ع) العمل كلمه هباء الا ما اخلص فيه همه كار هيچ هستند مگر آن كاري كه براي خدا باشد و خلوص نيت در او باشد پس نبايد از روي تعصب و احساس حرف زد بلكه بوسيله عقل و استعانت جستن از وحي الهي حرف بزنيد و اي مردم عزاداري ابا عبدالله الحسين را هر چه پر محتوي تر و روح دارتر اجرا كنيد و دور از تجملات و بصورتي ساده و سعي كنيد عزاداري فقط براي خدا باشد و خداي نكرده دستمال دست ايادي شيطان نشويد كه عزاداري شما هم به هدر رود ودر هر زمينه وحدت را حفظ كنيد كه وحدت و يكپارچگي است كه كمر ابرقدرتها را خم نموده است و مواظب منافقين و كساني كه نمي‌توانيد پا از خود فراتر بگذارند و فقط خود را عاقل مي‌دانند كه در اصل بس جاهلاني كوردل هستند و هر كاري را كه انجام مي‌دهند فقط برخاسته از خود و هواي نفس است باشيد و آنها را مشخص كنيد و به مقابله با آنها برخيزيد اينها هستند كه مشوق منافقين مي‌باشند ودر ضمن با اعمال خود بفهمانيد كه اسلام يعني چه تا بتوانيد افراد مخلص و مومن به اسلام و انقلاب را جذب كنيد و سعي كنيد كه فقط صورت اعمال خوب نباشد بلكه نيتعمل نيز درست باشد – پدر و مادر عزيزم بعد از شهادت من صابر باشيد كه خداوند با صابران است – ان الله مع الصابرين و اين عمل اجر و ثوابي بس بزرگ دارد و شما بايد افتخار كنيد كه چنين فرزندي تربيت كرده‌ايد و بايد اين حقير را ببخشيد و حلال كنيد فرزند خوبي براي شما باشم و اگر خواستيد از فراغ من گريه كنيد به ياد مظلومي ابا عبدالله گريه كنيد چون شهات در راه خدا امري نيست كه انسان ها شود بلكه تحولي است كه از صورت مادي بيرون مي آيد و زندگي جاودانه ابدي را آغاز مي كند و فرزندان امانتي هستند در دست پدران و مادران و مالكيت آنها از آن خداوند است و هر وقت مصلحت بداند آنها را مي گيرد و بدبختي بعضي انسانها در اين است كه خود را مالك مي دانند كه اين هم خود يك نوع شرك است در حالي كه انسان مالك جان خود هم نيست تا چه رسد به اينكه از خود مالكيت داشته باشد و راضي به رضاي خدا باشيد تا خداوند هم از شما راضي باشد كه هر چه از او رسد مصلحت است.

 يكي در دو يكي درمان پسندد                     يكي وصل و يكي هجران پسندد         من از درمان و درد و وصل و هجران                      پسندم آنچه را جانان پسندد

و امام امت و رزمندگان اسلام را دعا كنيد در پايان از تمامي كساني كه از بنده بدي ديده‌اند پوزش مي‌خواهم و اميدوارم كه مرا حلال كنيد . به اميد بر افراشته شدن پرچم توحيد بر فراز تمامي كاخهاي ظلم و ستم و نابود تمام اله ها و طنين افكندن كلمه لا اله الا الله بر تمام گيتي.

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده