نامه معلم شهید به همکاران و دانش آموزان
چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۸
حال كه‌خداوند بزرگ برما منت نهاد و توفيق به ما داده كه در كنار برادر رزمنده باشيم پس برشماست اى همكاران‌عزيز كه جاى ما را خالى نگذاريد ودانش آموزان را تعليم وتربيت بدهيد وبه آنها بياموزيد كه براى طول عمر امام‌ و پيروزى‌ رزمندگان‌ اسلام‌ وفرج‌ آقاامام‌ زمان(عج) ونابودى‌ صدام‌ وآزادى‌ اسراء وشفاءمجروحين و معلولين دعا كنند .
نامه معلم شهید عباسعلی رضوانی به همکاران و دانش آموزان

بسم الله الرحمن الرحيم
بادرود وسلام برمنجى عالم بشريت حضرت بقيه الله العظم (عج ) ونائب برحقش امام امت وبااميد پيروزى رزمندگان اسلام درتمامى جبهه هاى حق عليه باطل .  باسلام‌ برشما همكاران‌ عزيز  و گرامى‌ وشمادانش‌آموزان عزيز ،كه بنابه فرموده امام امت آينده سازان انقلاب اسلامى مخصوصا دانش آموزان كلاس چهارم ابوذر اگر از حال حقير اين خدمتگزار كوچك شما خواسته باشيد سلامتى كه يكى ازنعمتهاى الهى است برقرار است وملالى نيست اكنون در كنار برادران رزمنده هستم وبراى نابودى تمامى‌كفرجهان‌مشغول آموزش مى باشيم ،بارى برادران همكاران عزيز دانش آموزان مهربانم راستى جاى شما خيلى خالى است چراكه وقتى انسان در كنار اين برادران‌رزمنده مى باشد چقدر لذت بخش است وبراستى كه همانند پروانه هاى عاشقى هستيد وكبوتران آغشته به عشق الهى هستند كه دارند خود را آماده مى سازند تا به معشوق خود بپيوندند وانشاءالله در كنار قبر آقا اباعبدالله الحسين هم جمع شوند ودر آنجا سينه بزنند وقبر آقا را در بغل بگيرند . آرى اى عزيزان ! سربازان امام زمان مى روند تا آخرين تفاله هاى باقيمانده كفار بعثى عراق را به فرماندهى‌صدام‌يزيد وسردمداران آنها همچون آمريكا وشوروى را به زباله دان تاريخ بيندازند ومن بارها در فكر فرو مى روم كه واقعا اين چهره هاى معصوم وبيگناه كه بعضى ازاين عزيزان اين قدر الهى هستند كه نمى توان تصوركرد (بارى برادران عزيز همكاران صديقم اميدوارم كه شما هم در سنگر تعليم وتربيت برعليه امپرياليسم وفرهنگ غربى وشرقى برزميد وبجنگيد ودانش آموزان هم با درس خواندن وكوشش خود براى فرداى ايران آماده سازندچراكه ما مسلمانيم وهيچ موقع نبايد زير بار ظلم وزور برويم )وحتى براى نابودى ظلم وستم مبارزه نمائيم . حال كه‌خداوند بزرگ برما منت نهاد و توفيق به ما داده كه در كنار برادر رزمنده باشيم پس برشماست اى همكاران‌عزيز كه جاى ما را خالى نگذاريد ودانش آموزان را تعليم وتربيت بدهيد وبه آنها بياموزيد كه براى طول عمر امام‌  و پيروزى‌ رزمندگان‌اسلام‌وفرج‌آقاامام‌زمان(عج)ونابودى‌صدام‌وآزادى‌اسراءوشفاءمجروحين و معلولين دعا كنند چرا كه شما عزيزان ازبرادران مومن ومتعهدى هستيد ودانش آموزان معصوم را در اختيار داريد كه تمامى دعايشان انشاءالله به درگاه خداوند مستجاب مى گردد اى عزيزان من‌ ، نماز را فراموش نكنيد دعا بخوانيد وقرآن بخوانيد وثواب آن را بدرقه راه رزمندگان بنمائيد . ديگر مزاحم اوقات شريف شما نمى شوم در پايان اگر خداوند بزرگ به من لياقت شهادت در راهش داد كه اين خود يكى ازبزرگترين هداياى الهى است ولى اين را هم بگويم كه خودم ميدانم كه ما ازاين افرادنيستيم واين خيلى لياقت مى خواهد . خيلى سعادت مى خواهد ودر وجود ما نيست واين آرزوى قلبى من است ولى هرطور كه خدا ميداند وهر چه قسمت است همان است واگر هم برگشتم كه دوباره بابارى سنگين تر از مسئوليت در كنار شما مى آئيم چراكه (هر قطره خونى كه برزمين ريخته مى شود بارمسئوليت ما زيادتر ميشود وكار مرا سنگين تر ميكند وخدا كند كه بتوانيم انشاءالله ادامه دهنده راه شهيدانمان باشيم ).        
   دوست وهمكار حقير شما ــ رضوانى امام رادعا كنيد1364/1/26
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده