این وصایا انسان را بیدار می کنند
اگر عزيزان خواستند جلسه‌اى‌ بگيرند خيلى مختصر . چنانچه مختصر نباشد راضى نيستم و اضافه بر اینكه خرج نمى كنند كمك‌ به‌ جبهه‌ گردد .
 
                               وصیت نامه شهید فریدون مهدیه
                                   نام تو اى هستى بخش

وامانده قافله كوى حسينى ، ناقابلترين وگنه‌كارترين بنده ات اى خالق يكتا بدستور رهبر دينى اش روانه كوى عشاق شده ولى در شك وترديد كه تا چه‌مقدار قربه الى الله است اميد به تو دارم كه ناخالصى هايم راخالص گردانى اما چه مى نويسى اى وامانده از كوی دوست‌ كه‌ تيزپران‌ و جان‌باختگان‌ رفتندومن‌هنوزدرشك‌وترديدم الهى بحق اسم اعظمت ، توفيق توشه  راهم گردان وبپذير وقبول نما ،پست ترين موجودات را اى بلندمرتبه وبى نهايت رئوف . آيا عفوم نمودى وآنچه درخواست نمودم پذيرا شدى ؟زهى از ارحم‌الراحمينت تو ،كه مايوسم گردانى ! اما چند سطرننوشتم كه پس از من خوانده شود وآخ آخ ها بلند شود ،نه نه باين خاطر قلم در دست نگرفتم بلكه خواستم در صف عزيزان كه‌خداوند لطف نمود وقرارم داد سپاس حق را گفته باشم .چه مينويسى كه بيچاره ضعيف ؟هرچه رفيقان وجوانان نورس مينگرم نميدانم چه بگويم‌وچه بنويسم فقط غرق شرم ازرخسار بايستى‌زدودعزيزان اينقدرنوشتند پيش‌ازماكه‌ذره‌جائى‌جهت‌بنده‌حقيرنمانده .  اما عزيزان بايستى هر برادر بيايد در جبهه وخود ببيند .چه ببيند ؟آنهم نميدانم و نميتوانم‌ توضيح‌ دهم اما خواهشى دارم چنانچه خداوند قابليت شهادت را به من عطا نمود ،اگر عزيزان خواستند جلسه‌اى‌بگيرند خيلى مختصر .چنانچه مختصر نباشد راضى نيستم و اضافه كه خرج نمى كنند كمك‌ به‌ جبهه‌ گردد . وازخداوند سلامتى امام زمان ونائب اورا وپيروزى رزمندگان را خواستاريم . (ازكلهم‌برادران دينى وعزيزان تمناى حلاليت دارم -مهديه )
                      12/7/61  

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده