کد خبر: ۴۳۵۱۳۸
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
قطعه شعری از شهيد حبيب الله آقابابا
ندارم آرزويي جز شهادت که باشد در شهادت اين سعادت
قطعه شعری از شهيد حبيب الله آقابابا

شهيدان زنده اند الله اکبر                به خون غلطيده اند الله اکبر
قسم بر حرمت زهراي اطهر             شهيدان زنده اند الله اکبر
به آبادان و خونين شهر خونين           شهيدان زنده اند الله اکبر
به قلب آن پدر کز داغ فرزند               بريزد اشک خونين سراسر
شهيدان زنده اند الله اکبر                 به خون غلطيده اند الله اکبر
قسم بر رهبر اسلام و قرآن              که ريزد در دل شب اشک لرزان
قسم بر مادر چشم انتظارم               که مانده ديده گریان از برایم
شهيدان زنده اند الله اکبر                  به خون غلطيده اند الله اکبر
قسم بر نوگل پژمرده در گِل               هزاران آرزويش مانده در دل
قسم بر قاسم و عباس و اکبر            شهيدان زنده اند الله اکبر
ندارم آرزويي جز شهادت                   که باشد در شهادت اين سعادت
بگو با من تو اي جان برادر                  شهيدان زنده اند الله اکبر
بکردستان و خوزستان و تهران            به در خون خفته فرزندان ايران
ندارم ترسي از صدام کافر                 شهيدان زنده اند الله اکبر
از همه خوانندگان التماس دعا دارم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید