بدانيدكه جهاددرراه خداتوفيق بزرگي است كه خداي بزرگ نصيب همه كس نمي فرمايد . مطیع فرمان الهي باشيم وبايد درقبال اين عنايات وتوفيقات او همه چيز خودرادرراه اسلام ودرراه اوبدهيم .

وصیتنامه شهید یوسف آقابابایی

بسم رب الشهداوالصالحين

«ولاتحسبن الذين قتلوافي سبيل الله امواتا بل احياءعندربهم يرزقون»

مپتداريد كساني كه در راه خدا كشته مي شوند مرده اند بلكه آنها زنده اند ودرنزدخداي خود روزي مي خورند.                                 قرآن كريم

           با درود وسلام برخانواده محترم شهداوصيت خودرا آغاز مي كنم . پروردگاراتوراشكر مي گويم كه شهادت را كه بزرگترين سعادت است به من دادي . بارلها نيرويي ده كه بتوانم درراه توجهاد كنم واين جان ناقابلم رادرراه توقرباني كنم . بار پروردگاراتوراسپاس مي گويم كه توفيق دادي تا بتوانم به حسين زهراكه آن زمان گفت «هل من ناصر ينصرني» آيا كسي است كه مرا ياري كند لبيك گويم و بگويم حسين جان اگر كسي نبود كه آن زمان تو را ياري كند . امروز ما سربازان امام خميني آمده ايم به ميدان اسلام ، كه توآن روز زنده كردي و امروزما ادامه خواهيم داد . بار خدايا تو مي داني كه ما چه مشتاق شهادت هستيم . اما تنها براي شهادت نيامده ايم بلكه آمده ايم اسلام را يك قدم گسترش دهيم وپيروزي رابدست آوريم . باري من كوچكتر از آنم كه براي امت حزب الله و مردم پيامي داشته باشيم . اما چند سفارشي كه دارم بدين قرار است اول سفارشم به امت حزب الله اين است كه پشتيبان ولايت فقيه باشيد واسرار مي كنم كه امام را تنها نگذاريد و به سخنان امام اهميت بيشتري بدهيد . جبهه ها را تقويت كنيد واز رفتن فرزندان خود به جبهه حق عليه باطل جلوگيري نكنيد . پيامي به خانواده هاي شهدا دارم اين است صبوروبردبارباشيد . از دوستان خود مي خواهم كه راه من راادامه دهيدونگذاريدخون شهدا ازبين برود . پيامي كه به خانواده محترم خود دارم اين است كه در شهادت من گريه نكنيد و همچنين اگر شهيد گمنام شدم وجنازه ام مفقود شد نگران نباشيد . ودر آخرت جنازه مرا تحويل ميگيري بدانيدكه جهاددرراه خداتوفيق بزرگي است كه خداي بزرگ نصيب همه كس نمي فرمايد . مطیع فرمان الهي باشيم وبايد درقبال اين عنايات وتوفيقات او همه چيز خودرادرراه اسلام ودرراه اوبدهيم . نتوانستيم شكرگذار ذره اي از نعمتهاي او باشيم شما قوي باشيد ومحكم واستوار وخدارافراموش نكنيد كه اوناظر بر همه چيز است . همواره درزندگي آزاد از علايق دنيا باشيد تا كه حيات واقعي رادرك كنيم . دلهاي خود را با نورايمان روشن ومنورسازيد كه خدا با شماست . وما هيچ چيزي از خودنداريم هر چه هست از اوست ، اين است لطف الهي كه مارا از چاهاي ظلمت بيرون آورده وبه سوي خودش هدايت كرد . اما وصيتي به دوستانم دارم و آن اينكه بكوشيد پيوند خود را باخدا بيشتر كنيد نمازرا اول وقت بخوانيد كه همه شهدا ماوهمه جنگ ما وهم انقلاب ما بخاطر نماز وبرقراري نماز در جهان است . نماز رابه جماعت بخوانيد وبكوشيد كه جز تحصيل علم ودانش هر كاري رابرخود حرام بدانيد كه سعادت انسان درپرتوعلم ودانش است . اسلام را درهمه حال حفظ كنيد كه اعمال ما همه مكتوب است ونزد خدا معلوم . محكم واستوار باشيم حافظان انقلاب باشيم كه انقلاب امروز تشنه وجود شماست وبكوشيد افراد سالم وشايسته براي جامعه وانقلاب اسلامي باشيد . وقت خود رادركارهاي بيخودي تلف نكنيد كه وقت بهترين سرمايه است.از همه شما حلاليت مي طلبم واميدوارم مراببخشيد واز كليه دوستان وخويشاوندان وامت حزب الله شهيدپرور بن ميخواهم كه مرا حلال كنيد ومرا به بزرگي خودتان ببخشيد .

خدايا ياورتان باد

التماس دعا دارم

يوسف آقابابايي   14/11/62

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده