اي بندگان خداي عزيز ، بدانيد كه زماني شما زندگي واقعي داريدكه با ايمان وعشق الهي ومحبت اهل بيت (س)زندگي كنيدودرصراط مستقيم قرارگيريدودرغيراين صورت هرنفس كشيدنتان خسارت بزرگي است بروجودتان.

«بسم الله الرحمن الرحيم»

وصيت نامه طلبه شهيدداريوش آذريان

با سپاس خداوند عزيزوبا درودنثاررسول اكرم(ص)وائمه اطهار(ع)وباسلام برامام امت وباسلام برتمام مؤمنين وباسلام برپدرومادرگرامي.

           خداي شكركه به اين بنده حقيرتوفيق دادكه در اين لطف بزرگش واردشوم وازكثافات خلاصي يابم وازآخرين حربه خودكه جان دادن بوداستفاده كنم وخودراازاين سرگرمي وغفلت دنياخارج كنم . اين بنده محجوب قابل وصيت كردن نيستم ، امااي بندگان خداي عزيزبدانيدكه زماني شما زندگي واقعي داريدكه با ايمان وعشق الهي ومحبت اهل بيت (س)زندگي كنيدودرصراط مستقيم قرارگيريدودرغيراين صورت هرنفس كشيدنتان خسارت بزرگي است بروجودتان.

         درهمه مواردتا آخرين توان ازامام امت اين نسيم رحمت الهي اطاعت كنيدوازتفرقه خودداري كنيدوازفرصت خوبي كه فراهم شده اگر توانستيد استفاده كنيدواگرنتوانستيدسدراه اسلام هم نشويد .

در آخرازكساني كه من آنها را آزرده ام و يا پشت سرشان غيبت كرده ام  مي خواهم كه مراببخشند . واگركساني برمن حقي دارندحقشان راحلال كنند.

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني رانگهدار

داريوش آذريان

 

 

 

 

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده