اگر می خواهید سعادت مند گردید ودر دو دنیا سر بلند وروی سفید پیش خداوند وپیامبران وامامان وشهدا باشید حتماً حنماً پای خود را در جاده ودنبال راهنما نه جلو ونه بسیار عقب ، نه تند روید ونه آهسته وچشمانتان وگوش هایتان فقط وفقط متوجه سر قافله دار ، وگر نه به بیراهه خواهید رفت .

بسم رب الشهدا وصالحین

وصیتنامه شهید ناصر احمدی

        ای مردم خواب وغافل نباشید هنگام تنهایی جان دادن وتنهایی در قبر وروز قیامت که هیچ کس ذره ای نتواند کمک کند وفراری است پدر از فرزند وفرزند از پدر ، هر کس محتاج یک فعل صالح وعبادت است وبه اندازه ی ذره ای عمل بد وخوب نوشته وخوانده خواهد شد آخر کار .

               بادرود وسلام وتعظیم وسجده پاکان ومخلصان زمانهای گذشته وحال وبعد به پیشگاه پر عظمت وکبریائی  جل جلاله ، خالق هستی، نگه دارنده هستی و رزاق هستی، مالک هستی ومالک روز جزا وقیامت ، خداوند بخشنده ومهربان وانتقام گیرنده تمام مظلومان ازتمام  ستمگران وصاحب واختیار دار بهشت وجهنم   .

            با درود وسلام گرم ومحترم بر 12امام معصوم و حضرت زهرا (س)سید النساء العالمین واولین امام وجانشین ووحی پیامبرو وارث تمام پیامبران و ولی خداوند بر مردم ، یاور مظلومان تاریخ وخصم ستمگران تاریخ ، آنکسی که در خانه خداوند ( کعبه ) به دنیا آمد ودر خانه خداوند (مسجد کوفه ) از دنیا رفت . اولین مرد که به پیامبر ایمان آورد وبه جای پیامبر در بستر شهادت خوابید وقلعه گشای خیبر وانتخاب روز غدیر آنکسی که 25 سال از ظلم منافقین خانه نشین ماند . استخوان در گلو وخار در چشم  وحدود 5 سال حکومت عدل الهی را بر پا نمود وعاقبت مسلمانان سست عقیده  ، پیمان شکن وحریص دنیا توسط فریب کاران قرآن که به نوک نیزه نتوانستند حکومت را قبول کنند . حاکمی که کفش خود وصله می کرد وروشنایی شمع بیت المال در کار شخصی استفاده نمی کرد . عاقبت آن مردم با فریب حکومت وآتش بس وصلح وجنگ بس است حکومت از ناطق قرآن وولی خداوند وجانشین پیامبر گرفته وتحویل نماینده شیطان لعین ورجیم وناطق ظلم بیداد وجانشین فرعون نمرود وقارون دادند . این به ظاهر مسلمانان حکومت را از حضرت علی (ع) گرفته وبه معاویه لعنت الله دادند .

        با درود وسلام از صمیم قلب بر امام زمان ولی عصر خلیفه الله العالمین یعنی حضرت مهدی(ع)امام دوازده ، جانشین تمام پیامبران و امامان و غایب از نظرها که البته افراد خاص وساخته شده تمام عیار می بینند وفرمانده تمام رزمندگان حق علیه باطل در تمام جبهه های  دنیا یاور مظلومان  ومومنین حقیقی .

           با درود و سلام  بر ولایت فقیه  استمرار دهنده راه پیامبران وامامان اولیاءالله از اولین4 نایب خاص و تمام نایبان  زمان و اکنون نایب بر حق وحی وموفق و بت شکن امام امت خمینی روح الله و تمام خدمتگزاران صدیق به اسلام و مردم.

خداوندا چطور میتوانم شکر این نعمت بزرگ که به من ارزانی نموده ای بجای آورم ، هرگز نمی توانم ذره ای از ذرات  این نعمت سایه حکومت اسلامی و ولایت فقیه که با ریخته شدن خون هزاران مرد ان پاک ومومن ومخلص وشجاع چه روحانی ودانش جو وکارگر وکشاورز همه که امروز ما با آسایش وشرف واحترام زندگی می کنیم .

                خدا را شکر که در این زمان زند ه ام وبه حد تکلیفم وقدرت حرکت کردن دارم تا بتوانم به فرمان امام بر علیه خصم چه کفار وچه منافق داخلی وخارجی حرکت کنم . وبجنگم  برای دفاع از اسلام ومردم مظلوم وبه چه نام خوبی وچه سعادتی نصیبم گردیده که باعث افتخار هردو عالم برای خودم وخانواده ام وفامیل هایم ، ورزمندی اسلام ومدافع اسلام، سرباز امام زمان، مقلد روح الله در جمع حزب الله . آری آفرین بر تو پدر ومادرم که با زحمات طاقت فرسای کارگری وقناعت، چنان فرزندی را در دامن پاک وپر مهر ومحبت وشیر پاک وپرورش تان بزرگ کردید وتحویل اسلام نمودید . امیدوارم که موقع مرگتان ودر قبرتان وروز قیامتتان مولای متقیان حضرت علی (ع) به داد تو پدر مهربان برسد وحضرت زهرا (س)به داد توی مادر پر مهر ومحبت وروشن دل آگاه برسد وخوشاحالتان کنند . آری من پا در راهی گذاشتم که علی اکبر امام حسین (ع) گذاشت وفرزند امام خمینی ودیگر علمای دین گذاشتند . خوب راهی پیدا کردم افتخار هر دو دنیاست وشما پدر ومادرم وفامیلم وبرادرانم وخواهرانم در نظر مردم مومن ومسلمان وحقیقت خواه سر بلند و محترم ومورد لطف هستید ودر برابر افراد کفار ومنافق هم چون خواری در چشم آنان که نمی خواهند شما را ببیند . شما همیشه خوشحال وروحیه دار و مبارزباشید که اصحاب خداوند پیروز و اصحاب شیطان ذلیل ونابودند . اگر من شهید شدم ،پیروز شدم چون پیروزی را خون می آورد ، همانطوری که امام حسین (ع) با خون 72 تن آورد که تا قیامت پایگاه اسلام وجلب مردم هستند . اگر من شهید شدم قبرم در گلستان شهدا تا قیامت پایگاه اسلام و وحدت مسلمین وخنثی کننده توطئه مکاران منافق از خدا دور است . از شما ها چه خانواده ام وچه فامیلم ومردم به راستی مسلمان ونصیحت می کنم ،  اگر می خواهید سعادت مند گردید ودر دو دنیا سر بلند وروی سفید پیش خداوند وپیامبران وامامان وشهدا باشید حتماً حنماً پای خود را در جاده ودنبال راهنما نه جلو ونه بسیار عقب ، نه تند روید ونه آهسته وچشمانتان وگوش هایتان فقط وفقط متوجه سر قافله دار ، وگر نه به بیراهه خواهید رفت . توسط فریب کاران به طمع دنیا و دروغ هایشان آخر شما ها را در وسط بیابان ودر گمراهی سنگ لاخ ها وخوارها و کم کم شب تار وحمله گرگان ودزدان وهرگز به قافله نخواهید رسید . جاده ای مثال زدم قانون اسلام باورکردن اصول دین وعمل کردن فروع دین ومسلمان باید اصول وفروع دینش را بداند ، سوال کند از علما وعمل کند . اگر واقعاً خواستید تنبلی وسستی وبی حالی را از خود دورکنید و  دیوشرق وترس خداوند را در دل زده کرد . عمل به فروع دین بسیار آسان است بلکه به مستحبات هم  می پردازد وروز به روز موفق تر خواهی شد . اما اگر نخواستی وبی توجهی وسستی به مسائل دین کردید کاه برایتان به مانند کوه می شود وبعد از چند سالی هم دست خالی از دنیا می روید .

               واما سر قافله که مثال زدم رهبر است پیامش را از رادیو وتلویزیون وکتابها وشعارها که روی دیوار ها است گوش کنید وبه حرفها ونق زدن های منافقین وافراد نا آگاه ودنیا پرست وحسود ومتکبر و بطور کلی گوش ندهید . وبا اخم روی آنها را از خود دور کنید که اینها نوکران شیطانند میخواهند دل شما را سرد و جلوی فعالیتتان را بگیرند واینها غیر سخنان ناامیدی ویاس وبیچارگی وذلیلی چیز دیگری ندارند کاری هم نمی توانند بکنند .  از اول دنیا پیروان پیامبران و امامان وعلما پیروز بوده اند و تا آخر هم همینطور است .

                وصیتنامه من تمام شد واگر شهید شدم که راه صد ساله را یک شبه پیموده ام وخوشحالم واگر زنده بر گشتم تا آخر عمر در میان حزب ا... خواهم ماند واینقدر جبهه می روم وداخل کشور با منافقین مبارزه خواهم کرد تا شهید شوم چون بیدارشدم و راه را از چاه ، دوست ودشمن ، سعادت وشقاوت را شناختم،به بهشت وجهنم وقیامت یقین پیدا کردم ، وصیت من را برای همه بخوانید که نگویند نا آگاه ، بلکه آگاهانه این راه را رفتم :الف./.

مورخ 15/2/66 ناصر احمدی فرزند احمد آقا احمدی

 

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده