نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
علیرضا موذن مسجد بود
در سن هفت سالگي همچون همسالان خود به دبستان قدم نهاد و بعد از پايان دوران دبستان به علت اینکه من در كار كشاورزي تنها بودم ترک تحصیل کرد و به كشاورزي مشغول شد .
آرشیو

زندگینامه شهید بهرام ریاحی زانیانی

به فرمان رهبرش لبيك گفت و مدت 6 ماه را در كشور افغانستان با دشمنان متجاوز اين كشور مبارزه نمود و زماني پا به ميهن گذاشت كه حمله عراق به ايران آغازگرديده بود .