نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
علیرضا موذن مسجد بود
در سن هفت سالگي همچون همسالان خود به دبستان قدم نهاد و بعد از پايان دوران دبستان به علت اینکه من در كار كشاورزي تنها بودم ترک تحصیل کرد و به كشاورزي مشغول شد .
آرشیو