نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

موشن گرافیک «آخرین عملیات»

موشن گرافیک «آخرین عملیات»

موشن گرافیک «آخرین عملیات» با موضوع عملیات تنگه ابوقریب منتشر شد.
روایت خبرنگار اتریشی از ورود حادثه دیدگان سردشت به وین

روایت خبرنگار اتریشی از ورود حادثه دیدگان سردشت به وین

رونالد اشمیدل، خبرنگار شبکه «O.R.F»، خبرنگاری است که شب ورود قربانیان حادثه سردشت به وین در فرودگاه حضور داشت. روایت تصویری این خبرنگار از وضعیت حادثه دیدگان را در فیلم زیر ببیند.