نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

با شهید همیشه باور کردم که وطن خالی از اندیشه آزادی نیست

با شهید همیشه باور کردم که وطن خالی از اندیشه آزادی نیست

شهید مجید حدادعادل اولین کسی بود که در سفارت طاغوت در لندن عکس شاه را پایین آورد و عکس امام(ره) را جایش نصب کرد، عکس وی در حالی که بر بام سفارت ایستاده در همان زمان در روزنامه گاردین به چاپ رسیده است.
زندگی نامه مشروح سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج علی هاشمی

زندگی نامه مشروح سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج علی هاشمی

در قرارگاه خاتم 4 نهایتاً 13 نفر مانده بودند و عقب نشيني نكردند بعد از سقوط جزاير 7 نفر بازگشتند، 2 نفر اسير شدند و حاج علی به همراه 3 نفر ديگر مفقود اثر گرديدند و سرنوشت علي در پرده اي از ابهام فرو رفت.
سرداران و فرماندهان شهيد

سرداران و فرماندهان شهيد

يادنامه ای از سرداران و فرماندهان شهید دفاع مقدس
۱