نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ حج شما حجة‌الوداع شده است

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ حج شما حجة‌الوداع شده است

برای مردم چشم‌انتظار گریه کنیم / به حال دخترک داغدار گریه کنیم / چه گفته‌اید چنین مستجاب دعوه شدید / که تا همیشه و بی‌اختیار گریه کنیم
ما بی‌وجود لطف تو مذهب نداشتیم/ در دین و علم این همه منصب نداشتیم

ما بی‌وجود لطف تو مذهب نداشتیم/ در دین و علم این همه منصب نداشتیم

هم زمان با 25 شوال، شهادت امام جعفر صادق(ع) جمعی از شاعران سوگ سروده‌هایی را تقدیم ایشان کرده‌اند.
مطیع، بهر اطاعت همیشه آماده ست

مطیع، بهر اطاعت همیشه آماده ست

تازه‌ترین سروده پیمان طالبی از شاعران آئینی کشورمان همزمان با شهادت امام جعفر صادق(ع) تقدیم این امام همام شد.
عمامه‌اش فتاد اگر چه ز سر ولی/ دیگر نبود هجمه نا اهل بر سرش

عمامه‌اش فتاد اگر چه ز سر ولی/ دیگر نبود هجمه نا اهل بر سرش

محمود تاری از شاعران کشورمان در آستانه شهادت امام جعفر صادق(ع) شعری را در رثای این امام همام سروده است.
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ آن‌قدر «بسم الله» بر خاک منا افتاد

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ آن‌قدر «بسم الله» بر خاک منا افتاد

بادام‌ها بر خاک و چشم سرمه‌دان بیدار / رأس پرستوی مهاجر، آسمان بیدار! / داغ آن‌چنان داغی که از یک شاخه کبریتش / شد در دل هر کوه صد آتشفشان بیدار