نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

خاطرات شهید علی اصغر سبزیکار؛ افق نگاه اصغر

خاطرات شهید علی اصغر سبزیکار؛ افق نگاه اصغر

داستانی که می خوانید از شهید علی اصغر سبزیکار به روایت همرزم شهید است. شهید سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
من21 بهمن مي آيم

من21 بهمن مي آيم

داستانی که می خوانید از شهید علی اصغر سبزیکار به روایت مادر شهید است. شهید سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
نذر جبهه

نذر جبهه

شهید حاج قاسم میر حسینی در سال 1365 در شلمچه و در عملیات کربلای 5 پس از ساماندهی نیروها در حین عملیات بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به ناحیه پیشانی به شهادت رسید. داستانی کوتاه از شهید میرقاسم میرحسینی به روایت از پدر شهید را با هم مرور می کنیم.
او مردعمل بود نه حرف

او مردعمل بود نه حرف

ایشان بدون اینکه حرفی بزنند خداحافظی کردند و رفتند. بی اختیار به قامت او نگاه کردم که با صلابت در حرکت بود. با خود گفتم: او مرد عمل است نه حرف.
سر قرار؛ نه یک روز زودتر نه یک روز دیرتر

سر قرار؛ نه یک روز زودتر نه یک روز دیرتر

از بنیاد شهید خبر دادند که شهیدتان را آورده اند. تنها او را؛ شهیدان دیگر نتوانسته بودند بیاورند. او آمده بود. سر سی روز که گفته بود؛ نه یک روز زودتر و نه یک روز دیرتر
علی اصغر به خواسته اش رسيد

علی اصغر به خواسته اش رسيد

شهید علی اصغر حاجی غلامزاده سبزیکار در سال 1340 در شهرستان مشهد متولد شد. شهید سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. روایتی کوتاه از شهادت سبزیکار را با هم مرور می کنیم.