نماز وروزه هم تا آنجا كه به ياد دارم به جاى آورده‌ام واگر خدا قبول كند بدهكارى ندارم.

وصیتنامه شهید ابوالقاسم احمدی شیخ شبانی

نوید شاهد چهارمحال و بختیاری ؛ شهید ابوالقاسم احمدی شیخ شبانی فرزند سیدعلی یکم تیر 1336 در روستای شیخ شبان از توابع شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد . به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت . دهم مرداد 1373 با سمت فرمانده گردان امیرالمومنین در سنندج هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب به شهادت رسید . و اینک وصیتنامه شهید :

بسم الله الرحمن الرحيم

وصيت ميكنم در حالى كه درصحت وسلامتى كامل به ‌سر مى‌برم . حمد و ستايش‌ خداوند كه ‌مرا آفريد و عقل ‌وكمال‌ و عزت به‌ من ‌عطا كرد تا به ‌اين ‌سن ‌و سال ‌رسيدم ‌و خدا را شكركه ‌فرصتى ‌به‌من‌عطاكردتااين‌وصيتنامه‌رابنويسم واميدوارم كه مورد قبول درگاه حق قرار گيردومرا ببخشدوموردرحمت‌خودقراردهد.شروع‌ميكنم‌ازطلب كاريهايم ‌كه ‌47هزارتومان ‌ازسيدعبدالرزاق ‌و 80هزار تومان‌ازمشهدى‌يوسف‌مشهدعلى اكبر طلبكارم كه آنها راوصول مى كنيد وپول سيدحسين ‌را مى‌پردازيد ونماز وروزه هم تا آنجا كه به ياد دارم به جاى آورده‌ام واگر خدا قبول كند بدهكارى ندارم.ومقدار 50هزارتومان پول در بانك ملى شهركرد شعبه ملت دارم كه مى گيريد و براى ايام تعزيه ام خرج مى كنيد وخمس آن راهم مى پردازيد واز ثلث مال خودم براى رفتن به‌حج‌استفاده مى كنيد وايام تعزيه ام راهم در خانه‌خودم مى‌گيريد .ساختمان ويك حبه ونيم هم از چاه ايوانه كيف دارم با ساختمان متعلق به فرزندانم است  ،كه خواهر برادرى قسمت مى كنند و300هزارتومان پول به حساب ساختمان سازى سپاه ريخته ام كه اگر توانستند فرزندانم ساختمان آن را بگيريد ومابقيه را به اقساط بپردازند . ووكيل ووصى خود(زوجه ام ) مى باشد ويك قالى ويك اطاق ازسمت شرق‌ساختمان متعلق به زوجه ام مى باشد كه اگر خواست پهلوى بچه هايش زندگى كند كسى حق مزاحمت آن راندارد واگر خواست شوهر كند دوعدد قالى حق دارد ببرد وحق ساختمان ندارد وپول قباله اش را هم دريافت كرده وبه حساب حج ريخته است واز ثلث اموال خودم به حج برود ومابقيه اموالم متعلق به فرزندانم مى باشد .

-خداحافظ -باميد آمرزش رحمت حق سيد ابوالقاسم   احمدى 10/1/1373 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده