تئاتر حماسه ومقاومت ؛ از آشیل تا بکت

تئاتر حماسه ومقاومت ؛ از آشیل تا بکت

جنگ و مقاومت، از کهن ترین مضامین کاربردی در هنر، بویژه تئاتر است." ایلیا" و " اودیسه " دو اثر هومر، آثاری بسیار کهن در ادبیات جنگ و حماسه جهان بوده اند و به قبل از پیدایش خط در یونان مربوط می شوند.
تئاتر دفاع مقدس و عدم تعادل شکل و محتوا

تئاتر دفاع مقدس و عدم تعادل شکل و محتوا

تاریخ هشت ساله جنگ، رویکردی جدید در عرصه نمایش به وجود آورد که تئاتر دفاع مقدس نام گرفت. اما این رویکرد، هیچگاه نتوانست به جایگاه اصلی خود دست یابد و اعتلای قابل قبولی نداشت و لذا با تئاتر جهان در این زمینه، همیشه فاصله داشته ایم.
جایگاه تماشاگر در تئاتر دفاع مقدس

جایگاه تماشاگر در تئاتر دفاع مقدس

دراین مقاله، با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه تماشاگران در تئاتر، با پژوهش در آثار اجرا شده در جبهه و پشت جبهه، نویسنده به بررسی جایگاه تماشاگران و تاثیر متقابل آنها با گروههای نمایشی در دوران دفاع مقدس و پس از آن در سه مقطع می پردازد.
ويژگي هاي سبكي منظومه هاي دفاع مقدس

ويژگي هاي سبكي منظومه هاي دفاع مقدس

اين مقاله ضمن واكاوي قالب مثنوي در شعر دفاع مقدس و تبيين وضعيت آن در سه دوره متمايز، حضور نهضت منظومه پردازي را با معرفي چهارده منظومه نسبتا طولاني كه در موضوع دفاع مقدس پرداخته شده اند، به اثبات رسانده و با بررسي اين منظومه ها و دريافت همساني و هم تباري آنها، ويژگي ها و شناسه هاي سبكي شان را برشمرده و تثبيت نموده است.
جذابیت در تئاتر دفاع مقدس

جذابیت در تئاتر دفاع مقدس

"جذابیت" از عناصر اساسی تئاتر، بویژه در زمینه ارتباط با تماشاگران محسوب می شود، اما در تئاتر دفاع مقدس در ایران، از این عنصر تاثیر گذار، به خوبی بهره گیری نمی شود و یا آنکه گروههای نمایشی توان ایجاد جذابیت مناسب در اجرای خود را ندارند.