نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگی‌نامه‌‌ ۲۲ بانوی شهید شنیدنی شد

زندگی‌نامه‌‌ ۲۲ بانوی شهید شنیدنی شد

کتاب «چشمه‌های یاس» نوشته علی رستمی است که به روایت زندگی‌نامه‌‌ی ۲۲ بانوی شهید دوران انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس می‌پردازد. این کتاب به کوشش« ایران صدا» در نوید شاهد شنیدنی شد.
«فاتح هشمیز» در نوید شاهد شنیدنی شد

«فاتح هشمیز» در نوید شاهد شنیدنی شد

کتاب «فاتح هشمیز» از مجموعه کتاب زنان آسمانی به کوشش «ایران صدا» در قالب 4 قطعه و 46 دقیقه برای مخاطبان به فایل صوتی تبدیل و ارائه شده است. این کتاب را از نوید شاهد بشنوید.